אוויר חם מילים נרדפות


אוויר חם מילים נרדפות עצם טופס

  • blather, בומבסטי, מתהוללים, falderal, gabble, balderdash, bunkum, fustian, grandiloquence, הגזמה, gobbledygook, רטוריקה, פטפוט, ג'אבר, שטויות, הארוכות, שור.
אוויר חם מילה נרדפת קישורים: blather, בומבסטי, מתהוללים, falderal, gabble, balderdash, fustian, הגזמה, gobbledygook, רטוריקה, ג'אבר, שטויות, הארוכות, שור,