מתהוללים מילים נרדפות


מתהוללים מילים נרדפות עצם טופס

  • שטויות, blather, בלה, בוש, בול, twaddle, להתקשקש, למלמל, balderdash, שפסוקים, ג'יבריש.
  • תוכלו גם, לכדרר, slaver, slobber, והדרם אינו אלא רוק, רוק, sputum הכיוח.
מתהוללים מילה נרדפת קישורים: שטויות, blather, בלה, בוש, twaddle, למלמל, balderdash, שפסוקים, ג'יבריש, לכדרר, slaver, slobber, והדרם אינו אלא רוק, רוק,