בפיתול מילים נרדפות


בפיתול מילים נרדפות פועל טופס

  • טוויסט, להפעיל, רוח, צינורות גומי, נחש, תולעת, corkscrew, לשוטט, לקשקש, רוב, divagate, להתפתל, convolve, סוטים.
בפיתול מילה נרדפת קישורים: טוויסט, להפעיל, רוח, צינורות גומי, נחש, תולעת, לשוטט, לקשקש, רוב, להתפתל, סוטים,