הפרט מילים נרדפותהפרט מילים נרדפות התואר טופס

  • ייחודי, אחד, הבלעדית, בודד, ברורים.
  • מובחן, אופייני, משונה, מסוים, ספציפית, מיוחד, בלעדי, המקורי, יחיד, אישי, מבשלים, בולט יוצאת דופן, מסומן.

הפרט מילים נרדפות עצם טופס

  • אדם, להיות, האדם בן תמותה, הנשמה, יצור, אישיות, מישהו, אופי.

הפרט מילה נרדפת קישורים: ייחודי, אחד, בודד, ברורים, מסוים, מיוחד, בלעדי, המקורי, יחיד, אישי, מבשלים, אדם, להיות, הנשמה, יצור, אישיות, מישהו, אופי,

הפרט מילים הופכיות