יחיד מילים נרדפותיחיד מילים נרדפות התואר טופס

  • בודד, לבד, נפרד, מבודד, סול, היחידה, ייחודי, דיסקרטית.
  • יוניטרית, בודדים, שלם, פשוט, יחיד, החלקיות, מסוים, אחד, בלבד.
  • יוצא דופן, נדיר, מוזר, סקרן, ביזארי, פנטסטי, בולט, מורגש, outré, וחפה.
  • ייחודי, נפרד, בודדים, ללא תחרות, יחיד, יוצא דופן, משונים, דיסקרטית.
  • רווק רווקה, unwed, כעיגולים בצבע, הבכורה, מתנזר, בהה, spinsterish.

יחיד מילים נרדפות עצם טופס

  • סינגלטון.

יחיד מילה נרדפת קישורים: בודד, לבד, מבודד, ייחודי, דיסקרטית, יוניטרית, פשוט, יחיד, מסוים, אחד, בלבד, יוצא דופן, נדיר, מוזר, סקרן, ביזארי, פנטסטי, בולט, outré, וחפה, ייחודי, ללא תחרות, יחיד, יוצא דופן, משונים, דיסקרטית, כעיגולים בצבע, הבכורה, מתנזר, סינגלטון,

יחיד מילים הופכיות