ייחודי מילים נרדפותייחודי מילים נרדפות התואר טופס

  • unexampled, חסרת תקדים, יחודיים מסוגם, יחיד, הבלעדי, הבודד, רק, אחת ויחידה.
  • יוצאת דופן, יוצא דופן, היתרון, למחפשי, הקאטות, ללא תחרות, מדהים, מצטיינים, יותא.
  • מסוים, מיוחד, משונה, ייחודי, בודדים, אופייני, המבדילים, הבחנה, אישית, יוצא דופן.

ייחודי מילה נרדפת קישורים: unexampled, יחיד, הבודד, רק, יוצא דופן, היתרון, למחפשי, ללא תחרות, מדהים, יותא, מסוים, מיוחד, ייחודי, הבחנה, יוצא דופן,

ייחודי מילים הופכיות