הנשמה מילים נרדפות


הנשמה מילים נרדפות עצם טופס

  • אדם, להיות, האדם, הפרט, ישות, יצור, בן תמותה, גבר, אישה.
  • בסיס, core, אבן הפינה, רוח, המהות, תמצית, הלב, קרן, הפקק, סם החיים, מח, מרכז, מפתח, שורש, sine qua non.
  • הנפש, הרוח, numen, אנימה, המהות.
הנשמה מילה נרדפת קישורים: אדם, להיות, האדם, הפרט, יצור, בסיס, אבן הפינה, רוח, תמצית, הלב, קרן, סם החיים, מח, מרכז, מפתח, שורש, הנפש,