להתכופף מילים נרדפות


להתכופף מילים נרדפות עצם טופס

  • קשת, נבילה, נמושה, גוץ, בשפל, עיקול.

להתכופף מילים נרדפות פועל טופס

  • כיור, debase, לרדת, נמוך, מבזה, לבזות, abase, שלח, להתנשא, הואיל, grovel, להשפיל, חמישית.
  • להתכופף, הנהון, קשת, לכרוע על ברכיו, וכרע, לכרוע, להישען, השפל, נמרחים, hunch, ולמזרן לשקוע, נפולות.
להתכופף מילה נרדפת קישורים: קשת, נבילה, נמושה, גוץ, עיקול, כיור, debase, לרדת, נמוך, מבזה, לבזות, abase, שלח, להתנשא, grovel, להשפיל, חמישית, להתכופף, קשת, השפל,