חסר תקדים מילים נרדפותחסר תקדים מילים נרדפות התואר טופס

  • הרומן, חדש, unexampled, יוצא דופן, יותא, ללא תחרות, ייחודי, יחודיים מסוגם, בלתי מתקבל על הדעת, יחיד.

חסר תקדים מילה נרדפת קישורים: חדש, unexampled, יוצא דופן, יותא, ללא תחרות, ייחודי, בלתי מתקבל על הדעת, יחיד,

חסר תקדים מילים הופכיות