הזרע מילים נרדפותהזרע מילים נרדפות התואר טופס

  • פרודוקטיבי, גנרטיבית, התפתחותית, נבטי, יצירתי, המעצבים, פורייה, פורה, חזון, המקורי, שימושי, מניב, בסיסי, היסוד, בהריון, עשיר, חלוצי.

הזרע מילה נרדפת קישורים: גנרטיבית, נבטי, יצירתי, פורייה, פורה, חזון, המקורי, שימושי, בסיסי, היסוד, בהריון, עשיר,

הזרע מילים הופכיות