גנרטיבית מילים נרדפותגנרטיבית מילים נרדפות התואר טופס

  • הפוריות, procreant, propagative, הרבייה, פורייה, שהתאחדו, fructuous, פורה, פרודוקטיבי, נותן החיים.

גנרטיבית מילה נרדפת קישורים: הרבייה, פורייה, שהתאחדו, פורה,