מכון מילים נרדפות


מכון מילים נרדפות עצם טופס

  • הארגון, החברה, הממסד, הגוף, האגודה, האקדמיה, בית ספר, הליגה, אחוות, האיחוד.

מכון מילים נרדפות פועל טופס

  • להקים, לחנוך, להציג, מקורם, ליזום, נמצאו, להגדיר, זקוף, להתקין, מתחילים, להתחיל, לחוקק, effectuate.
מכון מילה נרדפת קישורים: הארגון, החברה, הממסד, הגוף, האיחוד, להקים, לחנוך, להציג, מקורם, ליזום, נמצאו, להגדיר, זקוף, להתקין, להתחיל, לחוקק, effectuate,