לחנוך מילים נרדפות


לחנוך מילים נרדפות פועל טופס

  • להתקין האלים ולרתום, להשקיע, רחשה, הנציבות.
  • שקריאה להתחיל הקריאות, מתחילים, להתחיל, מכון, ליזום, מקורם, לשגר, להפעיל, לפתוח, בכורה.
לחנוך מילה נרדפת קישורים: להשקיע, הנציבות, שקריאה להתחיל הקריאות, להתחיל, מכון, ליזום, מקורם, להפעיל, בכורה,