ליזום מילים נרדפות


ליזום מילים נרדפות עצם טופס

  • מתחיל, טירון, novitiate, נכנס, מתחנך, הראשונה, חדש, לגייס, ג'יארדיני, החניך, הלומד, probationer, הגר.

ליזום מילים נרדפות פועל טופס

  • להורות, האלים ולרתום, ולהטמעת, הרכבת, להדריך, הנחלת, להכין, להעפיל, קצר, המאמן, רמז.
  • להתחיל, מקורם, שקריאה להתחיל הקריאות, להציג, להקים, להפעיל, חלוץ, לחנוך, נמצאו, להמציא, ליצור.
ליזום מילה נרדפת קישורים: טירון, novitiate, נכנס, הראשונה, חדש, לגייס, ג'יארדיני, החניך, הגר, להורות, האלים ולרתום, ולהטמעת, הנחלת, להכין, קצר, המאמן, רמז, להתחיל, מקורם, שקריאה להתחיל הקריאות, להציג, להקים, להפעיל, חלוץ, לחנוך, נמצאו, להמציא, ליצור,