להגדיר מילים נרדפות


להגדיר מילים נרדפות פועל טופס

  • לבנות, זקוף, להעלות, אחורי, לשים למעלה, לפברק, לייצר, להרכיב, אופנה, טופס, מסגרת, מבנה, לארגן.
  • להעצים, לאשר, להתקין, מושב, עמלה, רשיון, enfranchise, סילף, למנות, להקצות, האלים ולרתום, להשקיע, מקנה, שיכשירו.
  • נמצאו, להקים, לחנוך, ליזום, להתחיל, לפתוח, להפעיל, מכון, מקורם, ליצור, מתחייב, לצאת.
להגדיר מילה נרדפת קישורים: לבנות, זקוף, להעלות, לשים למעלה, לפברק, לייצר, להרכיב, אופנה, טופס, מסגרת, מבנה, לארגן, להעצים, לאשר, להתקין, מושב, רשיון, סילף, למנות, להקצות, האלים ולרתום, להשקיע, מקנה, נמצאו, להקים, לחנוך, ליזום, להתחיל, להפעיל, מכון, מקורם, ליצור, לצאת,

להגדיר מילים הופכיות