בצע מילים נרדפות


בצע מילים נרדפות פועל טופס

  • כתוצאה, ensue, מגיעים לאחר, eventuate, להמשיך, להצליח, החליפו, לקרות, ליזום, להתעורר, סוגיה.
  • להבין, לקבל, לראות, להעריך, לתפוס, תופסים, לאסוף, להסיק.
  • לחקות, לציית, מודל לאחר, לשים לב, להיות מונחה על ידי, בעניין, דפוס, הד, כפולות, מחקים.
  • שביל, כלב, לעקוב אחר, לרדוף, לצוד, זנב, צל, גבעול.
בצע מילה נרדפת קישורים: ensue, eventuate, להמשיך, להצליח, החליפו, ליזום, להתעורר, להבין, לקבל, לראות, להעריך, לתפוס, תופסים, לאסוף, להסיק, לחקות, לציית, בעניין, הד, כלב, לרדוף, לצוד, זנב, צל, גבעול,

בצע מילים הופכיות