תופסים מילים נרדפות


תופסים מילים נרדפות פועל טופס

  • להבין, לדעת, לעצור, מבינים, להרות, ללמוד, לתפוס, לספוג, להטמיע, לעכל, להעריך, להבחין, לזהות.
  • לראות, באופק, להבחין, והנה, להציג, להתבונן, להתייחס, לצפות, להסתכל, מרגל, הצצה, descry, espy, לעצור, ספוט, לגלות, להבדיל, לזהות, התלושים.
תופסים מילה נרדפת קישורים: להבין, לדעת, לעצור, להרות, ללמוד, לתפוס, לספוג, להעריך, להבחין, לזהות, לראות, להבחין, והנה, להציג, להתבונן, לצפות, מרגל, הצצה, descry, espy, לעצור, ספוט, לגלות, להבדיל, לזהות, התלושים,