לראות מילים נרדפות


לראות מילים נרדפות פועל טופס

  • המפגש, לפגוש, ראיון, לקבל, לבדר, לבקר, לרוץ לתוך, תאריך, להתקל, לקרות על, לברך, לדבר.
  • להסתכל, לצפות, להתייחס, והנה, הצג, עין, עדים, באופק, ספוט, הביטו, להציץ, להשתתף, לנעוץ, סקר, לסרוק.
  • לשאול אודות, לברר, להסתכל לתוך, לגלות, לבדוק, לאמת, לחזק, ללמוד, לקבוע, לחקור, מחקר, לזהות, מבחן, להגיע לתחתית.
  • שכתבת, להתבונן, לחשוב, לשקול, להרהר, מכוון, לאמוד, לשפוט, cogitate.
  • תופסים, להבין, לרשום, לתפוס, יודע, ההערה, להעריך, להרות, לנחש, לקבל.
לראות מילה נרדפת קישורים: המפגש, ראיון, לקבל, לבדר, לרוץ לתוך, תאריך, להתקל, לברך, לדבר, לצפות, והנה, הצג, ספוט, להציץ, להשתתף, סקר, להסתכל לתוך, לגלות, לאמת, לחזק, ללמוד, לקבוע, לחקור, מחקר, לזהות, מבחן, שכתבת, להתבונן, לחשוב, להרהר, מכוון, cogitate, תופסים, להבין, לרשום, לתפוס, יודע, ההערה, להעריך, להרות, לקבל,