Pivot מילים נרדפות


Pivot מילים נרדפות עצם טופס

  • הפעלת נקודת, נקודת המשען, המסתובב, kingbolt, ציר, kingpin, המרכז, הסרן, המוקד, משותף.

Pivot מילים נרדפות פועל טופס

  • הפעל, ציר, סובבים, תלויים, לתלות, סווינג, בתזזיתיות, גלגל, מחוללים, המסתובב, ספירלה.
Pivot מילה נרדפת קישורים: נקודת המשען, ציר, המרכז, הסרן, משותף, הפעל, ציר, סובבים, תלויים, לתלות, בתזזיתיות, גלגל, מחוללים, ספירלה,