לעטוף מילים נרדפות


לעטוף מילים נרדפות פועל טופס

  • לבלוע, הקף, לעטוף, סראונד, ואעתף, enwrap, להקיף, לשים בארגז, לחגור, לחבק.
  • להסיק, לסיים, להשלים, למעלה את, כתר, clinch, רוח למעלה, לסכם, להתרכז, חיסול.
לעטוף מילה נרדפת קישורים: לבלוע, הקף, לעטוף, ואעתף, enwrap, להקיף, לשים בארגז, לחגור, להסיק, לסיים, להשלים, לסכם, להתרכז, חיסול,