לדוגמה מילים נרדפותלדוגמה מילים נרדפות עצם טופס

  • חלק, חתיכה, הדגימה, sip, טעם, תלוש, שבב, פרוסה, נציג, aliquot.
  • מופע, לדוגמה, איור, במקרה, הדגימה, exemplification, exemplar, המקרה.

לדוגמה מילים נרדפות פועל טופס

  • מבחן, לטעום, נסה, לחוות, ממשיות, טבלו, לנסות, assay, לשפוט, לנתח.

לדוגמה מילה נרדפת קישורים: חלק, הדגימה, sip, טעם, שבב, פרוסה, נציג, מופע, לדוגמה, איור, הדגימה, exemplar, המקרה, מבחן, נסה, assay, לנתח,