יסודי מילים נרדפותיסודי מילים נרדפות התואר טופס

  • בסיסי, היסוד, המנוונת, היסודות, ראשי, הראשונית, המקורית.
  • מדקדק, חרוץ, מוקפד, זהיר, מצפוני, מדויק, sedulous, יעיל.
  • מלאה, ממצה, מקיף, מלא, סוחף, out-and-out, הכולל, כולו, העדכון, רדיקלי.
  • פשוט, קל, רגיל, ברור, מובן, מובנת.

יסודי מילה נרדפת קישורים: בסיסי, היסוד, המנוונת, היסודות, ראשי, הראשונית, מדקדק, חרוץ, זהיר, מצפוני, מדויק, sedulous, יעיל, מלאה, ממצה, מקיף, מלא, סוחף, out-and-out, כולו, העדכון, פשוט, קל, רגיל, ברור, מובן, מובנת,

יסודי מילים הופכיות