חלוץ מילים נרדפותחלוץ מילים נרדפות עצם טופס

  • הגלגול הראשון, חדשן, האיש, frontiersman, יוזם, ממציא, מפתחים, האוונגארדי, האבות, המיילדת, הראשון.

חלוץ מילים נרדפות פועל טופס

  • לחקור, מקורם, לשגר, ליזום, לפתח, להציג, להמציא, לחנוך, עופרת, להקים, נמצאו, לגלות, ליצור.

חלוץ מילה נרדפת קישורים: הגלגול הראשון, האיש, frontiersman, יוזם, ממציא, האבות, הראשון, לחקור, מקורם, ליזום, לפתח, להציג, להמציא, לחנוך, להקים, נמצאו, לגלות, ליצור,

חלוץ מילים הופכיות