בצל מילים נרדפות


בצל מילים נרדפות עצם טופס

  • הדרגתיות, בידול, הצללה, וריאציה, שנינות, הטון, משהסתיים, אורצל, גוון, nicety, תואר.
  • מסך, כיסוי, מגן, סרט, צעיף, הוד, עיוור, שימשיה, תריס, לעטוף, וילון, תריסים.
  • צל.
  • רוח רפאים.

בצל מילים נרדפות פועל טופס

  • להכהות, bedim, becloud, befog, טשטוש, למחוק, אפור, ימתן, להאפיל, השתקה, מטשטשים, adumbrate.
  • מסך, להגן, צל, הסתירו, לכסות, להסתיר, תריס, וילון, מגן, תכריכי, ליקוי ירח, מסיכה, מקלט, להסוות.
  • תערובת, בוגר, קנה מידה, gradate, לערבב, להעצים, להכהות, להבהיר.
בצל מילה נרדפת קישורים: הדרגתיות, בידול, וריאציה, הטון, משהסתיים, גוון, nicety, מסך, כיסוי, מגן, סרט, צעיף, הוד, עיוור, לעטוף, וילון, צל, רוח רפאים, להכהות, bedim, becloud, befog, טשטוש, למחוק, אפור, להאפיל, השתקה, adumbrate, מסך, להגן, צל, להסתיר, וילון, מגן, מקלט, תערובת, בוגר, לערבב, להעצים, להכהות, להבהיר,

בצל מילים הופכיות