עיון בכל מילים הופכיות


 • Niggardly מילים הופכיות: נדיב, unstinting, צדקה, openhanded, נדיבה פטורות.שופע, בעלווה, עולה על גדותיו, בשפע, קללות.
 • Noisome מילים הופכיות: מועיל, בריא, בריא, המרפא.
 • Noncommittal מילים הופכיות: מובהק, מכריע, הבוטה, מעורב, פרטיזן.
 • Nonconformist מילים הופכיות: קונפורמי, המאמין, חסיד, כבשים, הפלשתי.
 • Nondescript מילים הופכיות: ברורים, מובחן, להבדיל, מובהק.
 • Nonpareil מילים הופכיות: דבר שבשגרה, מדי יום, רגילים, ממוצע, בינוני, תקן, כרגיל.
 • Nonpartisan מילים הופכיות: מוטה, חלקי, עקשן, פרטיזן, מעורב.
 • Nonpublic מילים הופכיות: ציבורית, ללא תשלום, בלתי מוגבלת, קהילה.
 • Nonrepresentational מילים הופכיות: הייצוגית, ציורית, פיגורטיבי, מציאותי.
 • Nonviable מילים הופכיות: מעשית, עביד, מעשית, השכנוע, שימושי.
 • Nub מילים הופכיות: חלול, דנט, חור, השקערורית, גומת חן.
 • Null מילים הופכיות: חוקי, יעיל, אפקטיבי, פעיל, יקר ערך.
 • Oaf מילים הופכיות: sophisticate, האינטלקט, המוח, מרווה, אלק חכם, wiseacre.
 • Obliging מילים הופכיות: לא מתחשב, disobliging, הקודרת, מסולק חולה, churlish, עוין.
 • Obstreperous מילים הופכיות: צייתן, צייתן, כנועים, ממושמע, תואם.שקט, שקט, רגוע, שקט, הרמוני.
 • Obtrude מילים הופכיות: למשוך חזרה, לסגת, לסגת, לפרוש, לפנות.להכיל, להגביל, הקף, לשמור, לחבק.
 • Obviate מילים הופכיות: מחייבים, כרוכות, לאכוף, להגביל, היתר, הביאי.
 • Occlude מילים הופכיות: נתק, לפתוח, לנקות, ream, האו ם-להדביק.
 • Off-Color מילים הופכיות: ראות, מכובד, bowdlerized, סבירה, נכונה.
 • Officious מילים הופכיות: מאופק ולא, שמורות, אדיש, מנגד, המנוחה, מופנמים.
 • Old-Line מילים הופכיות: השרירית, הליברלית, עדכני, מודרני, פרוגרסיבי.
 • Omnipotent מילים הופכיות: אימפוטנט, חלש, שלא, חסר אונים, חלש, מנוונות.
 • Open-And-Shut מילים הופכיות: מורכבות, מסובך, תמוה, לא מוגדר, קשה, knotty.
 • Open-Handed מילים הופכיות: closefisted, קמצן, המוחמאת, grudging, אוחז, רודף בצע.
 • Opprobrious מילים הופכיות: כבוד, מכובד, לשבח, ראוי להערכה, מכובד.ללא תשלום, מחמיא, מהנה, נעימה, המעלה על נס.
 • Opprobrium מילים הופכיות: כבוד, הערכה, כבוד, בעניין, ומיחס, מוניטין.
 • Oratorical מילים הופכיות: בשפה קולחת, אינטימית, פורמלי, שיחה.
 • Orgiastic מילים הופכיות: ממוזג, מתון, ממושמע, נזירי, ייבש.
 • Ornery מילים הופכיות: נעימה, נעימה, שיתופיות, סביר, אזרחית.
 • Otiose מילים הופכיות: פעיל, אנרגטי, עסוק, דינמי.
 • Outgo מילים הופכיות: הכנסה, הכנסות, רווח.
 • Outré מילים הופכיות: כרגיל, כל יום, הסומק, קונבנציונאלי, רגילים.
 • Overweening מילים הופכיות: צנוע, self-effacing, משלים, ביישנית.
 • Palliate מילים הופכיות: להחמיר, להלהיט, מגזימה, להגדיל, להעצים.
 • Palliative מילים הופכיות: מחמירות, inflaming, מעצבן, מעוררות.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>