עיון בכל מילים הופכיות


 • תקנה מילים הופכיות: האיזורים, הפרעה, כאוס, רשיון, אנרכיה.
 • תקף מילים הופכיות: משכנעת, באושרן, לגיטימית, מעורפלת, לא יעיל.חוקי, null, הריק.
 • תקשורתי מילים הופכיות: close-mouthed, השתקן, סודית, שמורות, תמציתית, לאמירה.
 • תרבות מילים הופכיות: decadence, ירידה, ניוון, stultification, החמרה.חוסר נימוס, tastelessness, boorishness, וולגריות, חולה מטלטלין, המבוכה.
 • תרבותי מילים הופכיות: אזרחית, מעודן, מלוטש, נעים הליכות, אורבנית.סבג, אחיו בהמי, לאחור, פראי, גס, unenlightened, המחוז.המתורבת, socialized, בתרבית,...
 • תרגול מילים הופכיות: רגוע, מגניב, מורכב, אדיש, ושווה, בשלוות נפש, ומדודים.
 • תרופה מילים הופכיות: לפגום, נזק, נזק, לפגוע, לערער, להחריף.
 • תשואה מילים הופכיות: להתנגד, לסרב, להפריך, מתנגדים, עומדים לעד.
 • תשואות מילים הופכיות: צ'יינג מאי, ושומעים, heckling, razzing, לעודד ברונקס.לגנות, קריאות בוז, רוגז, בנאצות, נזיפה, תוכחה.
 • תשובה מילים הופכיות: שאלה, חקירה, השאילתה, חידון.smugness, סיפוק עצמי, הצדקנות.לפטור, מוצדקת, מניצחונו, ברור.לבקש, לדרוש, בירורים, שאילתה,...
 • תשוקה מילים הופכיות: קר, מרוחק, קריר, מגניב, קרירה מינית.נתייחס, אפאתיים, ושווה, להגיב.חיבר, שלווה ומדודים, קר רוח, קרירים, מתחשב.
 • תת קרקעי מילים הופכיות: פני השטח, העילי, חשוף.ציבורית, עבירה, חשף, aboveboard, פתוח.
 •