רווח מילים נרדפות


רווח מילים נרדפות עצם טופס

  • היתרון, יתרון, רווח טוב, להחזיר, ההכנסות, הועיל, שימוש, ערך, קציר, תשואה, גמול, קידום, ברכה.
  • רווחים, נכסים, הרווחים, הטבות, התשואות, ההכנסות, החזרה, זכיות, דיבידנדים, קבלות, לשלם.
  • שיפור, יתרון, השבחה, קידום, amelioration, הוכחה, העשרה, צמיחה, פיתוח.

רווח מילים נרדפות פועל טופס

  • להגיע, להשיג, לרכוש, להגדיל, נקה, נטו, מבינים.
  • להרוויח, לנצח, להשיג, לקבל, לרכוש, רכישת, מאובטחת, מבינים, להגיע, לקצור, רווח, במזומן על הקציר.
  • לשפר, טוב יותר, התקדמות, לקדם, לפתח, לגדול, קדימה, מתקרבים, ליד, עוד, לשגשג, לפרוח, פרוספר, להצליח.
  • תועלת, לקבל, הועיל, לקדם, לקצור, לשרת, לתרום, לעזור, לשפר, לתגמל, לסייע.
רווח מילה נרדפת קישורים: היתרון, יתרון, להחזיר, ההכנסות, הועיל, שימוש, ערך, קציר, תשואה, גמול, קידום, ברכה, נכסים, הרווחים, ההכנסות, לשלם, שיפור, יתרון, השבחה, קידום, amelioration, הוכחה, צמיחה, פיתוח, להגיע, להשיג, לרכוש, להגדיל, נטו, להרוויח, לנצח, להשיג, לקבל, לרכוש, רכישת, להגיע, רווח, לשפר, התקדמות, לקדם, לפתח, לגדול, קדימה, ליד, עוד, לשגשג, לפרוח, פרוספר, להצליח, תועלת, לקבל, הועיל, לקדם, לשרת, לתרום, לשפר, לסייע,

רווח מילים הופכיות