להגיע מילים נרדפות


להגיע מילים נרדפות עצם טופס

  • ויסטה, לרחבת, לטאטא, מתיחה, תצוגה, מגבלה, מרחק.
  • תוחלת, מתיחה, מרחק, התפשטות, במידה, היקף, לטאטא, latitude, מגבלה, משרעת, מצפן, לתחומו, טווח, קיבולת, דומיניון, תפיסתו, מאסטריות.

להגיע מילים נרדפות פועל טופס

  • הסכום, סה כ, לבוא, צבירה, להוסיף עד, לעלות, להשיג, להספיק.
  • לגעת, לתפוס, ליצור קשר, מגיעים, לבוא, להשיג, לקבל גישה, להגיע.
  • להציג, לספק, למסור, להעביר, רינדור, דנות, לשדר.
  • להרחיב, למתוח, להאריך, נפרשים, להשתרע, להתיר, להתרחב.
  • להתחיל, מתחילים, תופסים, להתיישב למטה, תלמידיה, לטפל בעצמו, להחיל את עצמך, לצלול לתוך, לפנות, קדימה.
להגיע מילה נרדפת קישורים: מתיחה, תצוגה, מרחק, תוחלת, מתיחה, מרחק, התפשטות, היקף, latitude, מצפן, לתחומו, טווח, קיבולת, דומיניון, מאסטריות, הסכום, לבוא, צבירה, לעלות, להשיג, להספיק, לתפוס, מגיעים, לבוא, להשיג, להגיע, להציג, לספק, למסור, להעביר, רינדור, דנות, לשדר, להרחיב, להאריך, נפרשים, להתיר, להתרחב, להתחיל, תופסים, תלמידיה, לפנות, קדימה,

להגיע מילים הופכיות