עווית מילים נרדפות


עווית מילים נרדפות עצם טופס

  • עווית, טיק, אידיוט, התכווצות, משיכה, כשהבינה, אשפת, palpitation, טלטול, רעד, צמרמורת, הבהוב.
  • עווית, טיק, התכווצות, תפיסה, בחמת, התאמה, איות, קשר, קריק.
  • עווית, להתאים, בחמת, throe, רעד, צביטה, twinge, כשהבינה, טיק.

עווית מילים נרדפות פועל טופס

  • אידיוט, למשוך, quaver, לרעוד, palpitate, לעצמים, יכאב, הבהוב, רפרוף, צמרמורת, לנער, חוזה.
עווית מילה נרדפת קישורים: עווית, טיק, אידיוט, התכווצות, משיכה, אשפת, רעד, צמרמורת, הבהוב, עווית, טיק, התכווצות, תפיסה, בחמת, התאמה, איות, קשר, קריק, עווית, להתאים, בחמת, throe, רעד, צביטה, twinge, טיק, אידיוט, למשוך, לרעוד, palpitate, יכאב, הבהוב, רפרוף, צמרמורת, לנער, חוזה,