חוזה מילים נרדפות


חוזה מילים נרדפות עצם טופס

  • הסכם, האמנה, דיל, מחויבות, קומפקטי, חוזה שכירות, סידור, התחייבות, ההבטחה, התנועה, ברית, הנציבות.

חוזה מילים נרדפות פועל טופס

  • להפחית, לכווץ, לצמצם, מתכווצים, להקטין, לדחוס, לקצר, להתדלדל, לשכך.
  • מסכים, התחייבות, מתחייב, לעסוק, ברית, להתמקח.
חוזה מילה נרדפת קישורים: הסכם, האמנה, מחויבות, חוזה שכירות, סידור, התחייבות, ההבטחה, התנועה, ברית, הנציבות, להפחית, לכווץ, לצמצם, מתכווצים, לדחוס, לקצר, לשכך, מסכים, התחייבות, לעסוק, ברית,

חוזה מילים הופכיות