לכווץ מילים נרדפות


לכווץ מילים נרדפות פועל טופס

  • חוזה, והסבלנות, השטחת קצה, לדחוס, לצייר, מתכווצים, ערוכים, לקמול, ושורפים.
  • לצמצם, להפחית, להתדלדל, לדחות, לדעוך, גאות, פיטר.
לכווץ מילה נרדפת קישורים: חוזה, השטחת קצה, לדחוס, מתכווצים, ושורפים, לצמצם, להפחית, לדחות, לדעוך, גאות,

לכווץ מילים הופכיות