מדבקת מילים נרדפות


מדבקת מילים נרדפות התואר טופס

  • מדבקות, מדבקת, לתפוס, זיהומיות, מריחה, inoculable.
  • שעוברת ביחסי מין, מדבק, זיהומיות, לוקח, ניתן להעברה.
מדבקת מילה נרדפת קישורים: מדבקת, לתפוס, זיהומיות, מריחה, מדבק, זיהומיות,