מדבק מילים נרדפות


מדבק מילים נרדפות התואר טופס

  • חריפה, חמור, מסוף, קטלנית, בן תמותה, להרוג, טראגי, incurable, ובכמיהה, ממאיר, חסר תקווה.
  • מריר, עוינת, envenomed, ממורמרת, זדוני, להכעיס, נקמני, רצחני, פראיות, אוהב מדון, קסמים, תוכן.
  • רעילים, מזיקים, קטלני, ספיגה, לא בריא, טיבו, הממאירה, ברישול, הרסני.
מדבק מילה נרדפת קישורים: חריפה, חמור, מסוף, קטלנית, להרוג, ממאיר, זדוני, רצחני, אוהב מדון, קסמים, תוכן, רעילים, מזיקים, קטלני, ספיגה, טיבו, הממאירה, ברישול,

מדבק מילים הופכיות