מאוגד מילים נרדפות


מאוגד מילים נרדפות התואר טופס

  • מחוייב, מתחייב, מחויבת, עוסקת, עלול, אחראי, בחובות, bounden, הבטיח חב', דין וחשבון, pledged, מכווצים.
  • מסוימים, בטוח, מובטח, החליט, התיישבו, נחוש, חיובי.

מאוגד מילים נרדפות עצם טופס

  • לקפוץ, באביב, הופ, להקפיץ, קמרון, משוכה, דילוגים.

מאוגד מילים נרדפות פועל טופס

  • להגביל, לרסן, שולי, לגדור, circumscribe, להקיף, הקף, מקיפים, לתחימת, להגדיר, תנאי.
  • לקפוץ, באביב, הופ, להקפיץ, קמרון, משוכה, דילוגים.
  • ריבאונד, להקפיץ, אביב בחזרה, ריקושט, לטוס חזרה, ובצינתם, הצמד חזרה.
מאוגד מילה נרדפת קישורים: עוסקת, עלול, אחראי, bounden, מסוימים, בטוח, החליט, חיובי, הופ, להקפיץ, משוכה, דילוגים, להגביל, לרסן, שולי, לגדור, circumscribe, להקיף, הקף, לתחימת, להגדיר, תנאי, הופ, להקפיץ, משוכה, דילוגים, ריבאונד, להקפיץ, ריקושט,