להקיף מילים נרדפות


להקיף מילים נרדפות פועל טופס

  • כוללים, לחבק, להודות, מהווים, להכיל, להבין, לערב, לכסות, לקחת, circumscribe, שתקשור.
  • להקיף, לחגור, הקף, שולי, להגביל, circumscribe, לעטוף, לחבק, להשקיע, האורבים, האפשריות.
להקיף מילה נרדפת קישורים: כוללים, להודות, מהווים, להבין, לערב, לקחת, circumscribe, להקיף, לחגור, הקף, שולי, להגביל, circumscribe, לעטוף, להשקיע, האורבים, האפשריות,

להקיף מילים הופכיות