להפריע מילים נרדפות


להפריע מילים נרדפות פועל טופס

  • מצוקה, נסער, שלא יוחסו, ruffle, להביך, להכשיל, לבלבל, לעזאזל, לעצבן, צרות, להטריד, שיציק, perturb, אזעקה.
  • פסיקה, להפריע, להסית, discompose, להטריד, צרות, להסיח את הדעת, לשבש, discommode, incommode, disoblige, גורמים להם לאי נוחות, disarrange, לעצבן, נסער, מערבבים, להתסיס, perturb.
להפריע מילה נרדפת קישורים: מצוקה, שלא יוחסו, להביך, להכשיל, לבלבל, לעזאזל, לעצבן, שיציק, perturb, אזעקה, פסיקה, להפריע, להסית, discompose, להסיח את הדעת, לשבש, discommode, incommode, disoblige, disarrange, לעצבן, מערבבים, להתסיס, perturb,