שלא יוחסו מילים נרדפות


שלא יוחסו מילים נרדפות התואר טופס

  • לבלבל, נסער, להפריע, discompose, הכדים, להבהיל, perturb, להכשיל, להתסיס, להטריד, unhinge, מלחיץ, להביך, דאגה.
שלא יוחסו מילה נרדפת קישורים: לבלבל, להפריע, discompose, הכדים, להבהיל, perturb, להכשיל, להתסיס, unhinge, מלחיץ, להביך, דאגה,

שלא יוחסו מילים הופכיות