לגלות מילים נרדפות


לגלות מילים נרדפות פועל טופס

  • לחשוף, שים לב, להבחין, לברר, לגלות, לקבוע, לפתור, לזהות, ללמוד, מבינים, להבין, תופסים.
  • ללמוד, לגלות, לזהות, לחשוף, לשמוע, מעקב, תופסים, לפענח, לאמת, מבינים, להתבונן, שים לב.
לגלות מילה נרדפת קישורים: לחשוף, שים לב, להבחין, לגלות, לקבוע, לפתור, לזהות, ללמוד, להבין, תופסים, ללמוד, לגלות, לזהות, לחשוף, מעקב, תופסים, לפענח, לאמת, להתבונן, שים לב,

לגלות מילים הופכיות