תקדים מילים נרדפותתקדים מילים נרדפות התואר טופס

  • הקודם.

תקדים מילים נרדפות עצם טופס

  • המקורי.

תקדים מילה נרדפת קישורים: הקודם, המקורי,