מוטיבציה מילים נרדפות


מוטיבציה מילים נרדפות עצם טופס

  • המניע.

מוטיבציה מילים נרדפות פועל טופס

  • לגרום, להפעיל, להניע, לעורר, להעביר, להסית, מאלצים, inspirit, hearten, להשפיע, הנחיה, לשכנע, לדרבן.
מוטיבציה מילה נרדפת קישורים: לגרום, להפעיל, להניע, לעורר, להעביר, להסית, מאלצים, hearten, להשפיע, הנחיה, לשכנע,

מוטיבציה מילים הופכיות