לא שגרתיים מילים נרדפותלא שגרתיים מילים נרדפות התואר טופס

  • פורמלית, לא שגרתי, המעורבל, גס, מדבר קצרות, חינם וקל, לא יציב, יוצא דופן, ביזארי, מוזר, המקורי, אוונגרד, בוהמיה, חינם, מתנדנד, with-it.

לא שגרתיים מילה נרדפת קישורים: גס, לא יציב, יוצא דופן, ביזארי, מוזר, המקורי, אוונגרד, חינם, with-it,

לא שגרתיים מילים הופכיות