יצירתיות מילים נרדפותיצירתיות מילים נרדפות עצם טופס

  • חדשנות, מקוריות, תחכום, כישרון, אמנות, הקרן, פקחות, פרודוקטיביות, פוריות.

יצירתיות מילה נרדפת קישורים: חדשנות, מקוריות, כישרון, אמנות, הקרן, פקחות,

יצירתיות מילים הופכיות