טיפוסיות מילים נרדפותטיפוסיות מילים נרדפות התואר טופס

  • יוצא דופן.
  • לא תקינים.

טיפוסיות מילה נרדפת קישורים: יוצא דופן,