חולין מילים נרדפות


חולין מילים נרדפות התואר טופס

  • הארציים, ארציים, הטמפורלי, בן תמותה, יבשתי, חילוניים, האדם.
  • רגיל, מעשית, מדי יום, כרגיל, משעממות, היומיומית, נפוץ, דבר שבשגרה, הרגילות, השגרה, המדרחוב, רגילים.

חולין מילים נרדפות עצם טופס

  • רכילות.
חולין מילה נרדפת קישורים: האדם, רגיל, מעשית, דבר שבשגרה, הרגילות, רגילים, רכילות,

חולין מילים הופכיות