הנורמה מילים נרדפותהנורמה מילים נרדפות עצם טופס

  • תקן, מודל, ממוצע, נציג, סוג, דפוס, rale, מד, מקל המדידה, מדידה מוט, ברומטר, נחמד, קריטריון, מנחה, guidepost, אב-טיפוס.

הנורמה מילה נרדפת קישורים: תקן, מודל, ממוצע, נציג, סוג, מד, מקל המדידה, נחמד, קריטריון, מנחה, אב-טיפוס,