ארכיטיפ מילים נרדפותארכיטיפ מילים נרדפות עצם טופס

  • אב-טיפוס, דוגמא, אידיאלי, פרדיגמה, מודל, המקורי, תבנית הטופס, exemplar.

ארכיטיפ מילה נרדפת קישורים: אב-טיפוס, אידיאלי, מודל, המקורי, exemplar,

ארכיטיפ מילים הופכיות