רוח מילים הופכיות


רוח מילים הופכיות עצם טופס

  • עצמית ולהכנעה, התבטלות, צניעות, ענווה, ההחלטיות, מילואים.

רוח מילים נרדפות