המקורי מילים הופכיות


המקורי מילים נרדפות התואר טופס

  • האחרון, הסופי, האולטימטיבי, סוף, סיום.
  • מיושן, הן בנאליות, טיפוסי, הנדוש.
  • פרודוקטיבית, חיקוי, דמיון, סטרילי, עקרה.

המקורי מילים נרדפות עצם טופס

  • להעתיק, חיקוי, כפולים, רבייה, עותק משוכפל.
  • קונפורמי, קמבודיה, בביט.

המקורי מילים נרדפות