תרמית מילים נרדפות


תרמית מילים נרדפות התואר טופס

  • חם.

תרמית מילים נרדפות עצם טופס

  • טריק, מהנטייה, מתיחה, מרמה, הטעיה, דמה, האמתיות, מזויפת, הבהרה, לזייף, flimflam, feint, חידון, humbug, מחבט, put-on.

תרמית מילים נרדפות פועל טופס

  • טריק, פתי, לרמות, להונות, לקחת, שחף, hoodwink, להטעות, cozen, קון, לשים על.
תרמית מילה נרדפת קישורים: חם, טריק, מתיחה, הטעיה, דמה, האמתיות, הבהרה, לזייף, feint, חידון, humbug, מחבט, put-on, טריק, פתי, לרמות, להונות, לקחת, שחף, hoodwink, להטעות, cozen, קון, לשים על,