טריק מילים נרדפות


טריק מילים נרדפות עצם טופס

  • הטעיה, תחבולה, ploy, ערכה, השמנה, מוקש, מגרש, האמתיות, תכסיס, בהענקת האפשרות, היומרה, להונות, תרמית.
  • הכישרון, מיומנות, כישרון, legerdemain, מומחיות, עדינות, מתקן, דיווח, ומקורה, פקחות, תחכום, adroitness.
  • מתיחה, בדיחה, ובקשה חופשה ללא תשלום, צלף קוצני, antic, שובבות, gambol, להשתובב, השתוללו, עסקי קופים, monkeyshine, jape, pleasantry, horseplay.

טריק מילים נרדפות פועל טופס

  • להוליך שולל, לרמות, פתי, משלה, לפתות, השמנה, התרמית, באי-ודאות, shortchange, לקחת, שחף, אחיזת, להטעות, להערים, תרמית.
טריק מילה נרדפת קישורים: הטעיה, תחבולה, ploy, מוקש, האמתיות, תכסיס, בהענקת האפשרות, היומרה, להונות, תרמית, הכישרון, מיומנות, כישרון, legerdemain, מומחיות, עדינות, מתקן, דיווח, פקחות, adroitness, מתיחה, בדיחה, ובקשה חופשה ללא תשלום, צלף קוצני, antic, שובבות, gambol, להשתובב, השתוללו, עסקי קופים, jape, pleasantry, horseplay, לרמות, פתי, משלה, לפתות, shortchange, לקחת, שחף, אחיזת, להטעות, להערים, תרמית,